Hoppa till innehåll

Anmälan SFI-anmälan

Utbildning i Svenska För Invandrare ger dig grundläggande utbildning i svenska språket så att du kan kommunicera i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv.

Alla obligatoriska fält är markerade med en asterisk ( ).

Presentationsspråk

Välj språk / Select language

Personuppgifter (Obligatorisk)

Språk (Obligatorisk)

Tidigare utbildning

Välj din högst slutförda utbildning

Utbildningsbakgrund i ditt hemland (Obligatorisk)

Har du betyg/ämnesförteckning från hemlandet

Universitet eller högskoleutbildning

Tidigare studienivå i Svenska för invandrare (Obligatorisk)

Senaste studieår i Svenska för invandrare

Mål med studierna

Nuvarande sysselsättning

Önskemål om studieform och skola

Läser du och skriver på ditt modersmål

Kan du läsa och skriva på ditt modersmål?

Kan du alfabetet? (a, b, c, d)

Kan du läsa och skriva med alfabetet? (a, b, c, d)

Egna tillägg och kommentarer

Information om behandling av personuppgifter

Information om personuppgiftsbehandling

När du registrerar dig här sparas och behandlas dina personuppgifter av personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden i Värmdö kommun. Nämnden kan kontaktas via varmdo.kommun@varmdo.se. Uppgifterna om dig hämtas från Skatteverket och behandlas med stöd av skollagen, i syfte att säkerställa din identitet, hantera din ansökan och att genomföra och sätta betyg på dina studier inom vuxenutbildning. Dina personuppgifter delas med den huvudman eller utbildningsanordnare/skola som du väljer att studera vid. Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden har även, med stöd av skollagen, i uppdrag att rapportera statistik och resultat till CSN, BEDA, Skolverket, SCB och andra huvudmän. Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. Du når dem via e-postadressen IMY@IMY.se.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden. Skicka din begäran om registerutdrag till varmdo.kommun@varmdo.se eller https://www.varmdo.se/kommunochpolitik/dintrygghetochsakerhet/personuppgifter.4.3251048d16e2a7e78484a078.html.

Registerutdraget skickas normalt till din folkbokföringsadress inom en månad. Skulle det ta mer än en månad kommer vi att informera dig om skälen till förseningen. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta personuppgiftsansvarig. Behandlingar avseende beslut och yttrande vid mottagande av en sökande till kommunal vuxenutbildning raderas efter 2 år. Personuppgifter i resterande behandlingar kommer att bevaras. Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifter raderas, att de begränsas eller att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Vissa personuppgifter kan dock varken begränsas eller raderas.
 
Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden har utsett ett dataskyddsombud/personuppgiftsombud, du kontaktar dataskyddsombudet via dataskyddsombud@varmdo.se eller via telefonnummer 08-570 470 00. Mer information om Värmdö kommuns dataskyddsarbete kan du få på kommunens hemsida, Hantering av dina personuppgifter - Värmdö kommun (varmdo.se), eller genom kontakt med kommunens dataskyddsombud.

Godkänn hantering av personuppgifter