Hoppa till innehåll

Studietakt och antal poäng

Värmdö kommun beviljar inte studier i en högre omfattning än 25 poäng/vecka.

Alla kurser på grundläggande och gymnasial nivå inom vuxenutbildningen har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna):

100 % studietakt = du läser 20 poäng/vecka
75 % studietakt = du läser 15 - 19 poäng/vecka
50 % studietakt = du läser 10 - 14 poäng/vecka

Exempel: Läser du två kurserna på 100 poäng var under en studieperiod studerar du på heltid. Läser du endast en av kurserna studerar du på halvtid. Heltid innebär 40 timmar. 

100% studietakt (heltid) 200 kurspoäng under en studieperiod (10 veckor)

75% studietakt 150 kurspoäng under en studieperiod (10 veckor)

50% studietakt (halvtid)100 kurspoäng under en studieperiod (10 veckor)

25% studietakt 50 kurspoäng under en studieperiod (10 veckor)

Kontakta oss om du har frågor kring studietakt och poäng: vuxenutbildningen@varmdo.se