Hoppa till innehåll

Interkommunal ansökan (IKE)

KAN JAG ANSÖKA TILL VUXENUTBILDNING I EN ANNAN KOMMUN (INTERKOMMUNAL ANSÖKAN)?

Är du folkbokförd i Värmdö kommun godkänns endast studier i undtagsfall via andra kommuner. Risken finns att du får avslag.

Finns motsvarande kurs/kurspaket i Värmdö kommuns utbud ska du söka den. Interkommunal ansökan beviljas INTE för kurser/kurspaket som finns att söka i utbudet i Värmdö kommun, inklusive SFI-kombinationsutbildning.

Vill du ansöka till en annan kommun gör du din ansökan i den andra kommunens ansökningssystem.
1. Skriv ut ansökan och skriv under med din namnteckning.
2. Mejla eller posta underskriven ansökan tillsammans med betyg/intyg till Värmdö kommun. Märk kuvertet, eller rubricera ditt mejl med: ”interkommunal ansökan”. Mail: vuxenutbildningen@varmdo.se

Post: Enhet för antagning och auktorisation, vuxenutbildning, 134 81 Gustavsberg
 

KAN JAG STUDERA I VÄRMDÖ KOMMUN OM JAG BOR I EN ANNAN KOMMUN?

Om du är folkbokförd i annan kommun ansöker du i Värmdö kommuns ansökningssystem. Skriv ut och skicka din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun för beslut. 

Ansökningstider för interkommunala ansökningar

Ansökningstider för interkommunala ansökningar gäller från och med period 5, kursstart 10 oktober 2022.

Inlämning av ansökan till Värmdö kommun ska ske senast 4 veckor innan kursstart.BLANKETT 

Om du har flyttat under studier eller behöver en tom blankett för interkommunal ansökan kan du ladda ner här